0


cx=ĉ
gx=ĝ
hx=ĥ
jx=ĵ
sx=ŝ
vx=ŭ
xx=x
ViVo | PIV | PReVo | Tekstaro | Wikitrans | Astronomio | Komputeko | UEA | E@I tradukejo | Google Ilaro | Lingvoilo | Facililo | Keyboard | Lernu | Duolingo

Eriketo Tradukado GramTrans Cucumis Google Translate Espadiamapas
Tekstoj Itranslate4.eu (uzas Apertium) Apertium Espadiamapas LinguaForce